Informatikai megoldás közműszolgáltatók számára:

rekonstrukció tervezést támogató rendszer fejlesztése

Innovatív technológiai megoldás
a fenntartható fejlődés szolgálatában

Innovatív technológiai megoldás a fenntartható fejlődés szolgálatában

A projekt keretei között megvalósuló rekonstrukció tervezés optimalizálása, illetve az ehhez szükséges adatokat biztosító hálózatfigyelő rendszer kiépítése hozzájárul a hazai és a nemzetközi víziközmű szolgáltatók szolgáltatási területén a hatékonyabb energiafelhasználáshoz, a vízminőség megóvásához valamint a felelős fejlődés biztosításához.

A projekt célja

A projekt célja egy olyan komplex megoldás kidolgozása, amely alkalmas elsősorban a víz- és csatorna szolgáltatók (közvetetten más közműszolgáltatók) rekonstrukciós tervének elkészítésére.

Értékteremtés

A projekt nem csak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokat és valós adatokat felhasználva validálja a projekt eredményeit, amihez elengedhetetlen egy működő víziközmű szolgáltató bevonása. Fontos célja a kutatás-fejlesztésnek, hogy a víziközmű és tágabb értelemben a közműszektorban értékesíthető termék jöjjön létre.

Korszerű eszközgazdálkodási stratégia és rekonstrukciós terv a víziközmű szolgáltatók számára

A hálózati rekonstrukció tervezés meghatározza, hogy mely eszközökön mikor és milyen beavatkozásokat javasolt elvégezni. A megoldás kifejlesztése kapcsán kifejezetten a víziközmű szolgáltatók hálózati elemeit érintő rekonstrukció tervezést támogató informatikai eszköz kerül kifejlesztésére és alkalmazására, amely a hálózati elemek teljes életciklusa során gyűjtött adatok szisztematikus rendezését és konszolidálását követően a döntéstámogató informatikai rendszer segítségével hozzájárul a víziközmű szolgáltató eszközgazdálkodási stratégiájának, rekonstrukciós tervének elkészítéséhez, illetve a kiértékelést követően elkészíthetők a különböző beavatkozási programok.

Innováció

A kutatás újszerűségét adja, hogy a megoldásban alkalmazott modell az emberi gondolkodást hatékonyan leképező fuzzy-logikán alapul, amely pontosabban és megbízhatóbban képes az empirikus adatok kezelésére. Cél, hogy egy komplex döntési modell támogassa a kiértékelés folyamatát, amely a fuzzy-logikán alapuló döntési modell felhasználásával hozza meg az adott feltételek mellett optimális döntést. A projekt célja továbbá, hogy az informatikai támogató eszköz mind a közeli, mind a hosszú távú beavatkozásokhoz képes legyen javaslatot tenni.

A projekt során megvalósult főbb fejlesztések

Részletek hamarosan

Ismerjük meg egymást személyesen a MAVíZ szakmai rendezvényén!

Hírek - Aktualitások

Részletek hamarosan

A pályázat további adatai

Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Geometria Kft.

Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Iratkozzon fel hírlevelünkre!