Informatikai megoldás közműszolgáltatók számára:

rekonstrukció tervezést támogató rendszer fejlesztése

Elkészült az NKFI projekt terméke!

Termék neve: VÍZer (VÍZiközmű Eszközmenedzsment Rendszer.)

Kérje személyes konzultációnkat!

Áttekintés

A VÍZer egy átfogó programcsomag, amely a csővezetékes szolgáltatók rekonstrukció-tervezésének modernizálására jött létre. Célja a hatékonyság növelése, az áttekinthetőség megteremtése és a fenntarthatóság biztosítása.

Főbb elemei

Eszközkezelő

Eszközstratégia kezelő

Program és Portfólió tervező

Előnyei

Hatékonyság növelése                   –              Csökkentett működési költségek és energiafelhasználás

Környezetvédelem                          –              Kevesebb és kiszámíthatóbb környezeti terhelés

Hosszú távú fenntarthatóság      –              Megbízható beavatkozási és rekonstrukciós megoldások

A projekt célja

A projekt célja egy olyan komplex megoldás kidolgozása, amely alkalmas elsősorban a víz- és csatorna szolgáltatók (közvetetten más közműszolgáltatók) rekonstrukciós tervének elkészítésére.

Értékteremtés

A projekt nem csak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokat és valós adatokat felhasználva validálja a projekt eredményeit, amihez elengedhetetlen egy működő víziközmű szolgáltató bevonása. Fontos célja a kutatás-fejlesztésnek, hogy a víziközmű és tágabb értelemben a közműszektorban értékesíthető termék jöjjön létre.

Korszerű eszközgazdálkodási stratégia és rekonstrukciós terv a víziközmű szolgáltatók számára

A hálózati rekonstrukció tervezés meghatározza, hogy mely eszközökön mikor és milyen beavatkozásokat javasolt elvégezni. A megoldás kifejlesztése kapcsán kifejezetten a víziközmű szolgáltatók hálózati elemeit érintő rekonstrukció tervezést támogató informatikai eszköz kerül kifejlesztésére és alkalmazására, amely a hálózati elemek teljes életciklusa során gyűjtött adatok szisztematikus rendezését és konszolidálását követően a döntéstámogató informatikai rendszer segítségével hozzájárul a víziközmű szolgáltató eszközgazdálkodási stratégiájának, rekonstrukciós tervének elkészítéséhez, illetve a kiértékelést követően elkészíthetők a különböző beavatkozási programok.

Innováció

A kutatás újszerűségét adja, hogy a megoldásban alkalmazott modell az emberi gondolkodást hatékonyan leképező fuzzy-logikán alapul, amely pontosabban és megbízhatóbban képes az empirikus adatok kezelésére. Cél, hogy egy komplex döntési modell támogassa a kiértékelés folyamatát, amely a fuzzy-logikán alapuló döntési modell felhasználásával hozza meg az adott feltételek mellett optimális döntést. A projekt célja továbbá, hogy az informatikai támogató eszköz mind a közeli, mind a hosszú távú beavatkozásokhoz képes legyen javaslatot tenni.

Ismerjük meg egymást személyesen a MAVíZ szakmai rendezvényén!

Hírek - Aktualitások

Innovatív technológiai megoldás a fenntartható fejlődés szolgálatában

A Geometria Kft. lezárta a „Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése” NKFI 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238 projekt II. fázisát. A projekt célja egy olyan komplex megoldás kidolgozása, amely alkalmas közműszolgáltatók) rekonstrukciós tervének elkészítésére.

A Magyar Víziközmű Szövetség 2023. szeptember 27-28. között rendezte meg több évtizedes múltra visszatekintő Főmérnöki Értekezletét. A Főmérnöki Értekezlet minden évben lehetőséget ad az ágazat vezető szakembereinek a találkozásra, a tapasztalatcserére és arra, hogy ötleteik, tapasztalataik megosztásával, együtt gondolkodva keressenek megoldásokat a közös kihívásokra. A Geometria képviseletében Rácz Péter kollegánk a víziközmű tervezést támogató Geometria megoldások ismertetésével (Vízer; BerTi) járult hozzá a rendezvény magas színvonalához.

XX. Országos Víziközmű Szerelőverseny
Szponzoráltuk és IT támogatással is segítettük a verseny nívós megrendezését Egerben.
Bővebben: https://lnkd.in/dfc7aSwF

Részletek hamarosan

A pályázat további adatai

Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Geometria Kft.

Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kérje személyes konzultációnkat